home
FAQ
Hoe te bestellen  Schrijf een beoordeling

 

U kunt uw op  de  volgende  manieren uw  bestelling doorgeven

- Via onze internetsite: www.proftapes.com  24 uur per dag, 7 dagen per week.

- Via email: [email protected]

- per telefoon,

TEL: Tel: 035-8080880  , 040-2120685  ,Belgie   Tel :+32-11988179

werkdagen van 9.00h tot 18.00h

Chamber of Commerce Eindhoven;17067833 0000

Titan Trading Web Fulfilment Kantoor;

Hotrans B.V.

Hoppenkuil 25

5626 DD Eindhoven.

route

Tel: +31-40-2120685

Tel: 040-2120685   /   

                              dagelijks   van 9.00 h- 18.00 h 

TITAN  TRADING

 

kantoor;

 

TITAN  TRADING   Zilverberg   36,kamer  36

5234GM DEN BOSCH.

 

correspondentie  adres  /facturen/correspondentie

 

TITAN  TRADING   Zilverberg   36,kamer  36

5234GM DEN BOSCH.


 

tel 040 2120685

email   ;  [email protected]

 


Retour zendingen  Schrijf een beoordeling

Indien  u  via   onze   website  producten heeft aangekocht  die aan  u  verzonden zijn

heeft  u  7  werkdagen  om  deze  retour te   zenden en de  koop   te  annuleren.

Deze  conditie  geldt alleen  bij consumenten koop,bij  levering  business to  business gelden  onze   algemene

verkoops   en  leveringsvoorwaarden.

U dient  hiervoor   contact  met  ons  op te nemen  om een retour "' ticket"" aan te  vragen.

De   goederen  dienen in  originele, niet  beschadigde  verpakking retour   gezonden te  worden.Het product  zal  dan  door  ons  gecontroleerd worden. indien het   product   gebruiksporen  vertoond behouden  wij ons  het  recht  voor  om  de  retourzending te  weigeren en een  eventuele  herstock kosten

in  rekening  te   brengen afhankelijk van  product   5-10 %

-de  verzend kosten zijn op rekening van de  klant

-Goederen  die zelf  door  de  klant zijn opgehaald en  gecontroleerd vallen  buiten

deze  retourregeling.

-Alle   SPECIALE ORDER PRODUCTEN ,dit  zijn  producten die speciaal  voor

de  klant  zijn besteld en ingeslagen vallen  buiten de  retourregeling

Indien onderstaande informatie in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

 • Het wettelijke recht om de koop binnen 7 werkdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten.

 • Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk (per brief, fax of email) of door terugzending van het product kenbaar maken.
 • Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product aan Titan Trading te worden teruggezonden. De koopprijs wordt binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de koper heeft bereikt,door Titan Trading aan de Koper terugbetaald.

 • Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

        Het recht tot ontbinding geldt niet voor:

 • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper de verzegeling heeft verbroken;
retour   adres   TITAN  TRADING  pb  4048, 5604 EA Eindhoven

Gepubliceerde prijzen  Schrijf een beoordeling

Onze  gepubliceerde prijzen  zijn alle  incl 21% btw. prijsveranderingen en publicatie fouten voorbehouden.

 


Garantie  Schrijf een beoordeling

Titan Trading  geeft  een  jaar  garantie op  zijn electronica producten.

De factuur die u ontvangt bij uw bestelling dient tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur daarom zorgvuldig. Wij raden u tevens aan de originele verpakking van het product te bewaren. In de originele verpakking beperkt u de kans op beschadiging tijdens vervoer.

Voor  accesoires  geld  een  periode  van 3 maanden.

Verbruiksartikelen  zijn hiervan uitgesloten.

bv    / kachels zijn inwendig vaak bekleed met keramische elementen. Deze dienen het staal te beschermen tegen de hitte van het vuur. Ze zijn meestal van Vermiculiet, Chamotte. Bij het gebruik kunnen deze platen door snelle temperatuurswisselingen gaan scheuren. Dit is een normaal verschijnsel en beïnvloedt op geen enkele manier de veiligheid of het functioneren van de kachel. De scheuren kunnen ook ontstaan door oververhitting (te veel en/of te grote houtblokken) of door het te ruw inbrengen van de blokken (altijd zachtjes inleggen). Vervanging van de keramische platen  dient enkel te gebeuren wanneer de beschadiging zo groot is dat de metalen wand zichtbaar wordt. De keramische elementen verslijten en vallen als zodanig niet onder de garantie.

Specifieke garantiebepaling   Pelletkachels;

  TITAN  TRADING verleent   2 jaar garantie op alle fabricage fouten en dit vanaf de datum van aankoop en in die mate dat het gebruik in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing. Uw  factuur met vermelding van de datum van aankoop is uw garantiebewijs. Deze garantie beperkt zich tot de herstelling of vervanging van de onderdelen die gebreken vertonen bij normaal gebruik. Deze garantie is niet geldig op gebreken die het gevolg zijn van een slechte installatie, verkeerd gebruik, wijzigingen aan het toestel, uit elkaar halen van het toestel, slijtage of een gebrek aan onderhoud. De garantieaanvragen dienen steeds via uw verkoopspunt te gebeuren.

Garantie wordt  uitgevoerd door  Titan Trading in  eigen  huis voor  producten die niet gedekt zijn door  een  fabrieksgarantie.

Deze garantievoorwaarden zij niet van toepassing op;

-op mankementen ontstaan door  onoordeelkundig gebruik.

De garantie is niet geldig indien het defect is
veroorzaakt door een schok of val, misbruik, zand, stof, vuil, vocht of corrosie, lekkende batterijen, verkeerde behandeling, reparaties door onbevoegden of defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikershandleiding.

voor  mankementen  die  buiten de  garantiebepalingen vallen zal indien gewenst

Titan trading een reparatie offerte produceren.

SONY  PRIME SUPPORT.

For terms & conditions of the PrimeSupport programme, please refer to the onbox PrimeSupport registration card or click here. If you have any queries, please call our multi-lingual helpdesk on +44(0) 1256 683850.
 

Participating Countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

 

in today’s fast-changing environment, the need is for both equipment and a level of service that meet the crucial demands for higher productivity in professional video production.

As soon as equipment is switched on, it becomes absolutely mission critical. Any fault or inability to use it to its full potential will have an immediate impact on bottom-line effectiveness. Now, with the launch of a customer-focused operational and technical support pack, which has significant advantages and benefits, Sony has underscored another keyword – reliability.

Setting new standards in innovation, quality and reliability

Because professional customers need professional service and support, Sony offers enhanced support services for XDCAM HD, XDCAM EX, HDV and DVCAM Camcorders and Recorders. The 2-year Silver Support Pack, in addition to the standard 1-year warranty, is included at no extra cost. That means unique extra services, for twice as long.

 

2 Years Support
Silver Support extends the support period from the standard 1-year warranty to two years, as well as providing extra features and services.

Operational Phone Call Centre
Operational phone support is provided to give advice and help so that the user can get the most out of their equipment and maximise its performance. Our telephone support is available from Monday to Friday and in 5 languages: English, French, German, Italian and Spanish.

Collection Anywhere
In the event of equipment failure, Sony will arrange collection of the faulty unit directly from, and delivery of the repaired unit directly to the customer’s location - anywhere in mainland EU, Norway or Switzerland. That makes it simpler, quicker and even more convenient for the customer.

Repair within 7 days
Sony will collect, repair and return the unit to the customer’s preferred location within 7 working days. So, minimum downtime, increased confidence and the ability to plan your business are guaranteed.

Loan
If the faulty equipment cannot be repaired in time, the hotline will contact the customer and arrange to have a loan unit delivered. Arrangements will be made to collect the loan unit as soon as confirmation is received that the repair has been carried out satisfactorily.

Additional information

SONY   PRIME   SUPPORT  can only be obtained when the pack has been registered – this can be done online at www.sonybiz.net/primesupport or via fax.


LINK NAAR SONY PRIMESUPPORT

Register your Sony equipment now


Contact opnemen met de PrimeSupport helpdesk via 00800 - 7898 7898

Wat is het verschil tussen de garantie en PrimeSupport?
PrimeSupport biedt u aanzienlijk meer voordelen dan de garantie alleen. Garantie bestaat uit een return-to-base reparatie van de defecte eenheid binnen een redelijke termijn. Met modulaire aanpak PrimeSupport overeenkomst is uw lening eenheden kunnen bevatten om u te helpen uw maximale uptime, telefonische helpdesk om u door de producten functionaliteit, vooraf vervanging van onderdelen voor een snelle reparatie product, plus nog vele andere functies en voordelen. In de kosten Naast het vervoer worden meestal gezorgd.
 
Hoe word ik in aanmerking voor een PrimeSupport overeenkomst?
Sommige producten bevatten PrimeSupport als standaard; schepen de overeenkomst automatisch met het product dus je moet nemen geen verdere actie. Als u wilt een PrimeSupport overeenkomst kopen praten met uw Sony-product leverancier. Als er een overeenkomst beschikbaar 'van de plank' kan worden geleverd op hetzelfde moment als het product. Als u behoefte aan een overeenkomst op maat uw Sony-product leverancier kan samenwerken met Sony en een service niveau dat aan uw eisen voldoet maken.

Ik weet dat er PrimeSupport Overeenkomsten beschikbaar 'van de plank', maar ik moet echt een overeenkomst die anders is dan dit hebben. Kan het gedaan?
Onze 'van de plank' pakketten zijn gemaakt om de meest typische dienst aan de wensen van onze klanten hebben. Als je iets anders, geen probleem nodig, simpelweg contact op met uw lokale Sony Sales Company en onze service team zal in staat zijn om een pakket af te stemmen op uw behoeften.
Ik wil graag een hoger serviceniveau dan mijn PrimeSupport overeenkomst voorziet. Is dit mogelijk?
Ja, Sony heeft een bereik van verbeterde serviceaanbod ontwikkeld, kunnen deze besteld worden op hetzelfde moment als je je hardware product te kopen.
 

 
Ik heb mijn product voor een tijdje nu en slechts iets gehoord over PrimeSupport. Kan ik nog steeds kopen een overeenkomst?
Ja dat kan. Binnen 90 dagen na factuurdatum het product kunt kopen elk PrimeSupport pakket. U kunt nog steeds kopen een overeenkomst na die tijd, maar we kunnen vragen dat u uw apparatuur geïnspecteerd om het te bevestigen is in aanvaardbare staat verkeert. Er kan een vergoeding voor deze dienst.
Ik was niet aangeboden PrimeSupport maar nu is mijn product is gebroken en ik zou graag een PrimeSupport overeenkomst te kopen. Is dit mogelijk?
Ja. Maar we kunnen alleen betrekking op de apparatuur als het weer in volle functioneert. Als nog steeds onder de garantie van de reparatie kan gratis worden gedekt (afhankelijk van de normale garantievoorwaarden), of als buiten de garantieperiode kunnen wij vragen om een inspectie van de apparatuur. U mag in rekening worden gebracht voor deze dienst.
 

Mijn PrimeSupport overeenkomst verstreken enige tijd geleden en ik wil het nu te vernieuwen. Mag ik?
Wij bieden Vernieuwing Overeenkomsten voor een breed gamma van Sony-producten. Binnen 3 maanden na afloop kunt u uw overeenkomst vernieuwen contact opnemen met uw Sony-product leverancier. De startdatum van de vernieuwing zal samenvallen met de vervaldatum van de oorspronkelijke overeenkomst. Na 3 maanden kunt u nog steeds kopen een nieuwe overeenkomst, maar we kunnen vragen om een inspectie van de apparatuur om het te bevestigen is in volle functioneert.


Premium 5 Day Turn Around Repair Service

Panasonic Premium '5 Day Turnaround' Service Pack Agreement

Thank you for buying Panasonic Professional AV Products. This document explains the details of our Professional 'Five Day Turnaround' Premium Service Pack agreement

The free support period of this agreement is two years from your date of purchase. Please keep proof of your date of purchase. *

*Owners of AG-HVX200E brought before the start of this service may register for this facility, free of charge and they will be covered for two years from the date of purchase. Proof of purchase will be required.

The key principal of this service is:

 • Online Based Service (Service Order, Status Tracking)
 • 5 Day Turnaround time repair.
 • Free Pick up and delivery service.
 • Free loan unit (if 5 day turnaround service may not be completed).
REGISTRATION (Important)

All the services included in the 'Panasonic Premium 5 Day Turnaround Service Agreement' are available for registered users only. (This applies to products purchased by residents of countries where this service is in operation. Please check on the registration page of the website.)

This form will take you through the registration process. This must be applied for, online, before the service can be activated.
Also in this form are the details of the service, the data protection information and the standard terms and conditions of the agreement.

To register please go to the Panasonic website below and click on "Premium Service pack registration" on the home page.

http://panasonic-broadcast.com/cerc/

Please have your Service Pack Number and your Pack Code ready.
You will find these 'A' (attached to this form) or 'B' (printed on this form.)
Click the link on the home page and follow the instructions on the screen.

SUPPORTED PRODUCTS

The following product is covered by this service. Accessories and consumable items such as a battery and recoding media are not covered.

AG-HVX200E - Memory Card Camera Recorder

  Instructions to Make a Repair Order and Details of the Services

1. Requesting Repair

A Repair order can be made at the following web site. Click on "Premium Service Pack Repair Order".

http://panasonic-broadcast.com/cerc/

2. Loan Form

In case the repair cannot be completed within the 5 days of the agreement you will be asked to complete a loan form on the Repair Order page of the site. You will also be asked to notify us of any change in the address for delivery of the loan unit if that is different form the address where you originally registered the unit.

3. Repair Support

We will provide a courier service to pick up your unit and bring it to our 'Centralised Repair Centre' CERC (Central European Repair Centre). In order to transport your unit safely please return it to the Service Centre in its original packaging. If this is no longer available please inform us. We can arrange a package if you require which you can order from us in the Repair Order process.

Units can only be collected from addresses within mainland countries where the service pack is in operation.

We target to collect the unit within one day of the repair order being issued. (plus one more day if a carton is required.) From then we intend on returning the unit to you within five working days from the collection date.
However, in the case of delays through customs or any other transportation matters arising as a matter of geographical location there may be a slightly longer period required. We aim to always keep this to a minimum.

You must make sure the unit is prepared and ready for the shipping date and time agreed with our contracted courier. Failure to keep to this may incur a charge.

Online status for the Centralised Service is available from collection till the unit is returned to you.

4. Online Tracking Contact Point

You can track the current status of your repair order. Please visit to following site and log-in with your repair order number (RMA : Return Material Authorization) and Service Pack Code ready.

Visit below and click on "Repair Status Tracking".

http://panasonic-broadcast.com/cerc/

5. Loan Unit

If the repair is not able to be completed by the expected date, we offer "A Free Loan unit". The loan unit will be the same model as the unit under repair. In this case, an AG-HVX200E.

You will have already filled out the loan form (and new address for the loan if necessary) in the initial registration of the repair order. This loan unit will be released to you until the repair of your own unit is completed and returned to you. If for any reason the loan unit is not returned to Panasonic in the time specified in the terms of the loan agreement (Conditions on-line), a fee may be charged to you.

6. Ownership Change

If ownership change occurs within the original warrantee period, the new owner must inform to [email protected], stating the old customer's reference and registration pack number or the serial number of the unit (the original proof of purchase is required for warrantee claim when you order repair to us).

7. Exceptions to 5 Day Turnaround Service

In the following cases, there is a possibility; Panasonic may not be able to complete 5 Day Turnaround Service.

 1. If a unit is physically and comprehensively broken. The repair needs attention from several areas of service.
 2. Unit broken after attempted repair by non-qualified personnel.
 3. Customer, for any reason delays to pay a fee by bank transfer in the case of out warrantee repair.
 4. When a repair ordered unit shows no problem at our repair centre and more extensive tests need to be carried out.
8. Payment for 'Out of Warrantee' repairs

Payments for out of warrantee repairs must be made in advance of:

 1. Despatch of the loan unit
 2. Repair of the damaged unit itself
 3. CERC being able to maintain '5 Day Turnaround'
9. Following period is not counted within 5 Day Turnaround Service

The period while waiting for an answer of repair quotation from a customer if the repair is not a warrantee issue.

DEFINITIONS

WORKING DAY :
Each working day means Monday to Friday (except for Bank holidays and National holidays) in Wiesbaden/Germany.

UNIT COLLECTION & DELIVERY :
Customer must be available for delivery on the agreed dates. Failure in this will result in new shipping costs being passed onto the customer. Full tracking will be available to avoid this.


COUNTRY COVERAGE OF THE PANASONIC EUROPEAN REPAIR CENTER IN
WIESBADEN GERMANYCountry of Residence     (& Contact numbers, query for Premium Service Pack)
Andorra* +34 90 200 31 05 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Austria 0820 200136 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Belgium 070 70 79 55 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Cyprus* +442030241634 Mon - Fri 10:00 - 22:00
Czech Republic +442030241634 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Denmark 70 11 00 06 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Estonia +358 (0) 9-521-5267 KAUKO
Finland +358 (0) 9-521-5267 KAUKO
France 08 25 54 00 79 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Germany 0180 5 010 778 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Greece +30-210-969-2300 Mon - Fri 10:00 - 22:00
Hungary 36(0) 1-382-6079 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Ireland +442030241634 Mon - Fri 8:00 - 20:00
Italy 0848 782 107 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Latvia +358 (0) 9-521-5267 KAUKO
Lithuania +358 (0) 9-521-5267 KAUKO
Luxemburg +32 7 070 79 55 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Malta* +39 848 782 107 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Monaco +33 8 25 54 00 79 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Netherlands 0800 029 2000 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Poland 0800-44-21-078 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Portugal 707 200 931 Mon - Fri 8:00 - 20:00
Romania +442030241634 Mon - Fri 10:00 - 22:00
San Marino +39 848 782 107 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Slovakia +442030241634 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Slovenia +442030241634 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Spain 902 00 31 05 Mon - Fri 9:00 - 21:00
Sweden 077 118 34 56 Mon - Fri 9:00 - 21:00
United Kingdom 0870 8 502 189 Mon - Fri 8:00 - 20:00
Vatican +39 848 782 107 Mon - Fri 9:00 - 21:00
 


Betalen met IDEAL  Schrijf een beoordeling

OP   DIT   MOMENT    KUNT   U   VIA      IDEAL   BETALEN .  U  KIEST   ALS   BETAAL  OPTIE   BIJ HET   AFRONDEN   VAN  UW   BESTELLING   VOOR   BETALEN  VIA   IDEAL,  WIJ   STUREN  U  DAN   EEN  EMAIL

MET   EEN  IDEAL    BETAALLINK,  HIERIN   STAAT  HET  ORDER   BEDRAG   EN  ORDER   REFERENTIE   AL   INGEVULD.  ONZE   IDEAL     BETALINGEN    LOPEN   VIA    .   SISOW   BETAAL  PROVIDER.


Betalen  met IDEAL
   ,Wat is iDEAL?

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af  met internetbankieren van ING,ABN/AMRO of RABOBANK.in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. 

Het verschil met een gewone bankoverboeking zit hem in de directe bevestiging van de geslaagde betaling,waardoor  de  goederen sneller  verstuurd  kunnen  worden.Betalen met ideal kost u als klant niks extra

De voordelen:
- iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren
- iDEAL wordt ondersteund door de grote Nederlandse banken
- Toegang tot internetbankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL
- Controle en overzicht op de betaling
- iDEAL is ontwikkeld door ABN AMRO, ING Bank, Postbank en Rabobank 

Hoe werkt iDEAL?
U plaatst een bestelling. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen..


Betalen met PAYPAL  Schrijf een beoordeling

Wat is PayPal?
Met PayPal kunnen particulieren en bedrijven online geld sturen en ontvangen.

Let op,Paypal is  een makelijke  en  veilge methode om  online te kopen,

u  kunt uw   uw  credit kaart  gebruiken zonder  dat  u  ongewild

uw  credit kaart  gegevens vrij geeft.

Echter  u  dient  rekening te  houden met  ca  2.5% meer  betalingskosten.

Verder behouden wij ons  het  recht voor  zonder verder opgaaf   van  redenen

sommige inkomende paypal betaling  niet te  accepteren.

in  het  algemeen  adviseren  wij  paypal  tot  bedragen van  ca  max  1500  euro

 

Algemene Verkoops en Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze condities zijn van toepassing op elke verkoop van goederen aan het verrichten van diensten

Ten behoeve van cliŽnten die geacht worden door enkele feit der bestelling resp. Opdracht deze

Condities te hebben geaccepteerd.

Bevestigen van cliŽnten speciale condities bevattend,gelden alleen,indien door ons schriftelijk

Bevestigd.

1. Aanbiedingen en bevestiging

Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

b.Orders zijn slechts geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging onzerzijds en de in deze bevestiging genoemde prijzen zijn bindend voor de uitvoering.behoudens het gestelde in artikel 9.

c. Indien de koper niet binnen 8 dagen na dag-tekening van onze orderbevestiging reclameert,wordt de koper geacht volledig akkoord te gaan.

2.Levertijden.

a. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet.

Overschrijding daarvan zal nimmer een vordering tot ontbinding en/ of schadevergoeding opleveren

b.Indien bij levering op afroep geen termijnen voor afroepen zijn gesteld hebben wij steeds het recht

De koper schriftelijk te sommeren, dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen.

De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.

3.Levering en Risico.

a.Goederen reizen steeds-onverzekerd- voor rekening en risico van koper,

Zelfs indien de levering franco geschiedt.

b.goederen gelden als geleverd,zodra deze onze opslagplaatsen verlaten hebben of wij de koper ervan in kennis hebben gesteld,dat de aflevering kan plaatsvinden.

c. Bij levering franco werk behoeven wij de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over

Een behoorlijk bereikbaar terrein kan komen

d.Levering geschiedt steeds naast voertuig of vaartuig, terwijl koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij lossen.Blijft koper hiermede in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten

Voor zijn rekening.

e.loon-werk-goederen op onze opslagplaatsen ter bewerking aanwezig,zijn steeds onverzekerd en voor rekening

En risico van de opdrachtgever

 

4. Aanvaarding en Reclame.

a. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de koper.

Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, worden de

Vrachtbrieven,afleverbonnen en dergelijke documenten vermelde hoeveelheden door de koper als juist erkend.

b.Reklames betreffende de leveringen behoren zo spoedig mogelijk,doch moeten uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen bij ons zijn ingediend,bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd, onverminderd zijn recht ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken.

c.Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.

d. Reklames geven de koper niet het recht om betaling over niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

e.Aansprakelijkheid voor gevolg-en/of bedrijfsschade wordt door ons niet aanvaard.

5.Kwaliteit

a.Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bedongen wordt de normale handelskwaliteit geleverd.

b. Bij aanbieding en /of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee -

Hoedanigheid.

c. Afwijkingen in gewicht en/of afmetingen behouden wij ons steeds voor.

d. Levering op keur der koper of directie geschiedt uitsluitend,indien deze door koper is bedongen en door ons

Geaccepteerd.

6. Retourzendingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

7. Overmacht.

Werkstaking, uitsluiting,brand,machine defect,regeringsmaatregelen,oorlog,oproer,niet tijdig ontvangst van goederen van onze leveranciers,alsmede depreciatie der muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden,geeft ons de keuze hetzij de overeenkomst -voor zover nog niet uitgevoerd-te annuleren,hetzij de leveringstermijn(en) naar omstandigheden te verlengen, hetzij betaling in buitenlandse valuta te vorderen naar land van herkomst der goederen naar omwisselkoersen ten tijde van het afsluiten der overeenkomst,alsmede alle andere gebeurtenissen,

Waarop wij in het geheel geen invloed kunnen uitoefenen.

8.Eigendomsvoorbehoud en zekerheid,

a..Wij behouden ons steeds het recht voor, voor iedere levering waarborgen voor de nakoming van de door ons gestelde betalingsvoorwaarden te vorderen.

Waneer een opdrachtgever in gebreke is gebleven,het verschuldigde op de bepaalde datum te betalen of waneer

Hij naar ons oordeel niet in staat is zijn financiŽle verplichtingen behoorlijk na te komen,behouden wij ons het recht voor,alle verdere leveringen onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren,zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Een en ander ongeacht onze eigen rechten op betaling,schadevergoeding en anderszins.

b.Het eigendomsrecht van verkochte goederen gaat eerst na volledige betaling van het factuurbedrag aan koper over.

Zolang niet de volledige koopprijs (en eventuele kosten) door de koper betaald is wordt de koper geacht bewaarnemer van het ontvangene te zijn en is hij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of eigendom daarvan over te dragen.

9. Prijs-aanpassing

a.Wij hebben het recht de verkoopsprijzen aan te passen en te verhogen,ingeval na het tijdstip van afsluiting der order nieuwe belastingen of heffingen,danwel lonen of prijzen der grondstoffen worden verhoogd.

b.Voor zover in de prijsnoteringen met bijkomende kosten rekening is gehouden zoals bijvoorbeeld spoorvracht,

Stationskosten,scheepsvracht,vrachtautokosten enz.Zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting der order aan ons bekende tarieven.

Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten,lasten en belastingen welke dan ook,komen voor rekening van koper.

10.Betaling.

a.Koper is behoudens ander luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige kosten te voldoen.

b. De koper is van rechtswegen in verzuim door enkel verloop van gestelde termijn en zal vanaf dat ogenblik aan ons rente verschuldigd zijn een procent voor iedere maand of gedeelte daarvan en een procent voor iedere volgende maand of gedeelte daarvan

c.Onkosten van retourwissel of kwitanties,protesten,gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet tijdig betaling komen ten lasten van de koper,Hieronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand een adviezen.

d. Betalingen aan vertegenwoordigers kunnen wij niet eerder als rechtsgeldig erkennen en de afnemer is mitsdien niet eerder gekweten dan nadat betalingen door ons zijn ontvangen.

 

11.Afwijkende bedingen.

Voor al onze verkoopovereenkomsten en leveringen gelden verkoop-en leveringsvoorwaarden,terwijl speciale condities voorkomende in ons afnemers gestuurde bevestigen,alsmede algemene koopcondities tegenover ons alleen gelden,indien door ons schriftelijk worden bevestigd.

12.Geschillen.

a. Als plaats van afsluiting van de overeenkomst geldt tussen partijen de Gemeente Eindhoven.

b. Alle eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslist door bevoegde rechter in het Kanton

Eindhoven.

 


Off-line Betalingen  Schrijf een beoordeling

De   producten  die u  op  onze   site   vindt, kunt  u  ook  betalen per normale  bankoverschrijving;

u kunt  bij  het  " uitchecken  deze  optie   kiezen ,

na  het  afronden  van de  order worden  onze   bankgegevens   zichtbaar .

Rembourzendingen  kunnen  door   ons   tot   1000   euro  verzorgt   worden.

 

 


leasing  Schrijf een beoordeling
 


Financieringen in het algemeen en leasing in het bijzonder zijn voor veel mensen op voorhand al Ďabracadabraí. Ervaring leert dat er diverse redenen zijn waardoor een perfecte salestool als leasing in de praktijk slechts zelden wordt gebruikt door leveranciers. Daarnaast zijn klanten bij de aanschaf van kapitaalgoederen vaak simpelweg niet op de hoogte van de mogelijkheden van lease. TNL biedt iedereen de mogelijkheid om bekend te raken met leasing. Hiervoor is de informatie in de volgende secties ingedeeld:
 • Wat is lease?
 • Uitleg van de juridische en fiscale kenmerken in begrijpbare bewoordingen.
 • Wat kan worden geleased?
 • Een overzicht van kapitaalgoederen die perfect kunnen worden gefinancierd.
 • Wie kan er leasen?
 • Leasing is en blijft een financieringsvorm waarbij het risico grotendeels overgaat op de financier. Laatstgenoemde wil op zijn beurt weten dat de klant naar verwachting aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • Voordelen van lease
 • Een overzicht van de verschillende voordelen voor de klant en voordelen voor de leverancier.
 • Misverstanden over lease
 • Door hiermee bekend te zijn, kan het creŽren van te hoge of verkeerde verwachtingen worden voorkomen.
 • Veelgestelde vragen
 • Ideaal om snel een aantal onduidelijkheden op te lossen.

   

  Wij  kunnen  u  behulpbaar   zijn  met  leasing  van  onze   videoproducten

  neem  hiervoor  contact  op  met  de   klantenservice;  040-2120685 , [email protected]

   

  e-mail [email protected]www.touchnlease.nl www.touchnlease.nl telefoon +31 (0)30 698 5009

  Lease-indicatie
  Ä


  voordelen van het registreren  Schrijf een beoordeling

  Mijn Bestellingen

  Als u eenmaal uw bestelling bij ons heeft geplaatst, kunt u de status ervan altijd volgen of de bestelling nog eens nakijken. Verander uw details

  Verder  kunt  u ten  alle  tijden  uw contact- of logingegevens  wijzigen

   

  Mijn Support Aanvragen

  Als u een probleem heeft met een bij ons gekocht product staan onze Support Managers voor u klaar.

  eeft u zich al eens afgevraagd of uw probleem al door iemand anders is geconstateerd? Wilt u uw expertise delen met andere gebruikers? Waarom wordt u geen forumgebruiker en vormt zo een deel van de gebruikersgroep?

  My Ads

  If you have items that you would like to sell, place an ad here. It's quick and easy to place ads.

  Logout


  extra camera garantie/all risk verzekering  Schrijf een beoordeling

  een  extra  camera  verzekering /allrisk kunnen  wij  alleen  aanbieden  aan  particulieren   afnemers

   

  OPTIONELE VERZEKERING: ONZE SERVICE STOPT NIET BIJ DE BUITENDEUR Al de door ons geleverde foto en videocameras zijn hoogwaardige kwaliteitsartikelen, welke kunnen worden voorzien van TWEE of DRIE JAAR ALL-RISKVERZEKERING incl TWEE of DRIE JAAR GARANTIE in het kort komt de door ons verzorgde service erop neer, dat u de zojuist door u nieuw gekochte apparatuur via ons twee of drie jaar lang vakkundig kunt laten repareren in geval van: -gedeeltelijke schade ,bijv.door vallen, stoten, bedieningsfouten,brand,waterschade e.d. -niet meer (goed) functioneren door verborgen gebrek(garantie) tevens is standaard in onze garantie-en all-riskverzekering inbegrepen het diefstal-,verlies- en berovingsrisico. Aan deze uitbreiding bestaat grote behoefte omdat uw inboedelverzekering uitsluitend een zeer beperkte dekking geeft in huis en in een reisverzekering is slechts een klein bedrag voor foto- en video-apparatuur opgenomen. Bovendien gelden onder dit soort verzekeringen vaak slechte nieuwwaarde regelingen, die in de praktijk neerkomen op dagwaarde vergoedingen.Ook zijn er onder die verzekeringen voor dit soort apparatuur vaak hoge eigen risic's van toepassing.dit is onder onze verzekering beperkt tot 10% van het schadebedrag met een minimum van euro 11,50 en een maximum van euro 45,00 APPARATUUR MET EEN WINKELVERKOOPWAARDE BOVEN DE 150,- EURO Na de eerste twee of drie jaar durende verzekeringstermijn, kunt u de hierboven beschreven verzekering zelf,tegen een uiterst scherpe premie,voor maximaal 3 periodes van telkens 12 maanden verlengen.De continatiepremie kunt u aflezen op de achterzijde van het certificaat. U krijgt hiervoor t.z.t rechtstreeks een nota door de verzekeraar toegezonden.De behoefte aan met name de garantiedekking neemt uiteraard toe naarmate de apparatuur ouder wordt.Wilt u echter,ondanks dat,de verzekering niet voortzetten na de eerste periode,dan verzoeken wij u ,ter voorkoming van onnodige kosten,dat dan zelf onder vermelding van het certificaatnummer tijdig kenbaar te maken aan: ACTUA ASSURANTIEN B.V. POSTBUS 849 3000 AV ROTTERDAM. Indien de apparatuur goedkoper is dan euro 150,- komt de verzekering na de gekozen looptijd van twee of drie jaar automatisch te vervalen

     

   

   

   

   

   


  TITAN TRADING IMPORT/EXPORT TEL: 040-2120685,
  FAX 040-2930134 
  mailto:[email protected]


  Speciale order producten  Schrijf een beoordeling

  Speciale order producten.

   

   

  Dit  zijn  producten  die  door  ons  niet  normaal in  voorraad  gehouden  worden, maar  enkel  als  speciale  bestelling van de  klant  moeten  worden  ingeslagen/ingekocht. Deze   goederen  zijn niet  retourneerbaar,

  benevens  wet  op  verborgen gebreken.

  U  als  klant  krijgt van  ons   een  aanbieding /quotation/pro-forma  factuur, hierop  is  vermeld;

  verwachte levertijd,prijs,garantie bepalingen  etc.Indien  u  met  deze  akkoord  gaat zullen  wij

  na  ontvangst van een  wettelijke aanbetaling van 10% van de goederewaarden  uw  bestelling

  uitvoeren.

  het restand kunt u voldoen bij ophalen eindhoven of voor uitlevering.

  TERMS OF DELIVERY" TRANSLATED VERSION"  Schrijf een beoordeling
  GENERAL SALES AND DELIVERY ----machine    translation---   dutch   version is  applicable at  all  times-----

  These conditions shall apply to any sale of goods to the provision of services

  For clients who are deemed by mere fact of the order resp. This contract

  Conditions to be accepted.

  Confirm client containing special conditions apply only if we have written

  Confirmed.

  1. Offers and confirmation

  All offers and quotations are free.

  b.Orders accepted to consider only after our written confirmation and the confirmation that prices are binding on the uitvoering.behoudens the provisions in Article 9.

  c. If the buyer within 8 days after day-drawing of our reclameert order, the buyer agree to be deemed complete.

  2.DELIVERITIMES

  a. Delivery times are only a best estimate and bind us.

  Overrun will never be a claim for dissolution and / or benefits

  b.When  we   have   to   supply  on   demand time calls are made, we have the right

  The purchaser in writing to tell that this one term, as in the total amount will be called, which summons the buyer is required within 8 days to comply.

  The purchaser after summation to as a time period may not exceed three months.

  3.Delivery and Risk.

  a.Goods are  never  insured-l expense and risk of buyer

  Even if the delivery is made.

  b.goods  are  delivered, once they leave our warehouses we have the buyer have notified that the delivery can take place.

  c. When delivered to work we need the goods no further than to where the transport vehicle

  A good site can be reached

  d.Delivery always next vehicle or vessel while buyer required the goods there in receiving and assisting in lossen.Blijft buyer here also in the absence then the resulting cost

  For his account.

  e.loon work goods to our warehouses for processing there are more uninsured and on behalf

  And the risk of the Client

   

  4. Acceptance and Advertising.

  a. Monitoring the quantity of the delivered rests with the buyer.

  If not promptly after receipt of the delivered quantities gereclameerd, the

  Notes, delivery notes and similar documents as determined by the buyer properly recognized.

  b.Reklames on deliveries due as soon as possible, but must be submitted within eight days after receipt of goods from us are made, failing which the purchaser is deemed to have accepted the delivered, without prejudice to its right under the law in case of hidden defects .

  c.Verwerkte goods shall be deemed approved.

  d. Claims not give the buyer the right to payment on uncontested portion of the claim to suspend.

  e.Aansprakelijkheid for gevolg-en/of loss is not accepted.

  5.Quality

  a.Unless expressed  otherwise expressly stipulated, the normal commercial quality delivered.

  b. By listing and / or delivery according to sample, the sample only to determine the average --

  Capacity.

  c. Deviations in weight and / or dimensions we retain the same.

  d. Delivery on choice of copper or board shall be limited if it is stipulated by the buyer and our

  Accepted.

  6. Returns.

  Unless otherwise expressly stipulated, are delivered and accepted goods not returned.

  7. Force Majeure.

  Strike, lockout, fire, machinery breakdown, government action, war, riot, timely receipt of goods from our suppliers, as well as depreciation of the currency in which payment will take place, gives us the choice for either the extent not yet implemented, to cancel or the delivery (and) the circumstances to extend or payment in foreign currency demand by country of origin of goods to exchange rates at the time of the conclusion of the Agreement and all other events,

  Which we have no influence.

  8.Eigendomsvoorbehoud and security,

  a.. We reserve the right to, for any delivery guarantees for the fulfillment of our alleged payment to be recovered.

  When a client has defaulted, on the due date to pay or when

  We believe he is unable to adequately its financial obligations to meet, we reserve the right to make any further deliveries immediately to cease and all outstanding orders to cancel without any compensation to be.

  This regardless of our own rights to payment, damages or otherwise.

  b.Het ownership of goods sold until full payment of the invoice to buyer.

  Until the full purchase price (and costs) paid by the purchaser, the purchaser is deemed custodian of the receiving healing, and he is not authorized goods to third parties or pledge their ownership transferred.

  9. Price adjustment

  a.Wij have the right to adjust sales prices and increase, if after the date of closure of the order new taxes or fees, or wages or prices of raw materials are increased.

  B. Unless the prices with additional costs have been taken into account such as rail freight,

  Station Costs, ship cargo, truck costs enz.Zijn based on the closing of the order of our famous pricing.

  Increase or newly imposed charges, duties, charges and taxes is borne by buyer.

  10.Betaling.

  a.Buyer  is Unless otherwise required to pay invoices within 30 days after the invoice date without deduction of any costs to comply.

  b. The buyer is in default remedies by any of deadline and will from that moment our interest is one percent for each month or part thereof, and one percent for each additional month or part thereof

  c.Onkosten return or exchange receipts, protests, court or other collection costs incurred late payment shall be borne by the buyer, including cost of legal assistance advice.

  d. Payments to representatives, we can not recognize as valid and the buyer is therefore not discharged until payments are received by us.

   

  11. special  terms.

  For all of our sale and supply subject to sales and delivery, and special terms used in our customers confirm driven and general sale conditions to us only if we receive written confirmation.

  12.Disputes

  a. The place of conclusion of the agreement between the parties Municipality Eindhoven.

  b. Any disputes will first be decided by competent courts in the District

  Eindhoven.

  INTERCOMMUNTALE Leveringen  Schrijf een beoordeling

  Alle prijzen zijn exclusief BTW. Bij het afrekenen wordt er 19% BTW berekend voor alle klanten in Nederland en voor klanten in de EU zonder geldig BTW registratienummer.

  Klanten in de EU buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor levering tegen het 0% BTW tarief door een geldig BTW registratienummer te verstrekken bij de bestelling. Dit BTW nummer moet overeenkomen met de bedrijfsgegevens die op de factuur worden vermeld. Wij verzoeken u om uw BTW nummer op juistheid te controleren op de volgende link: EU Tax authorities. Alleen met een geldig BTW nummer kunnen wij uw bestelling tegen het 0% BTW tarief verwerken.

  Het BTW-nummer van uw bedrijf
  Inschrijving Kamer van Koophandel in het betreffende land
  Bewijs van uw adresgegevens, bijvoorbeeld briefpapier met uw adresgegevens erop.

  Wij kunnen de producten alleen leveren aan het adres waarop het bedrijf gevestigd is.

  www.proftapes.com controleert voor levering altijd handmatig het BTW-nummer bij de belastingdienst. Als BTW-nummer en bedrijfsnaam niet overeenkomen kan er helaas niet BTW-vrij geleverd worden.

  indien   de   producten    zelf   in   nederland   geladen   worden   door   de   internationale    afnemer

  dient   deze    verder    een  vervoersdocument  in  te   vullen  vervoersdocument

   geziend    de   administratieve   inspanning   van  intra    communitaire   leveringen  ,  hanteren   wij   een   minimale    factuur    groote   van   200    euro    per   levering


  Privacy policy  Schrijf een beoordeling
  Privacy Policy
  We are committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect about you lawfully (in accordance with the Data Protection Act 1998 and the EU Privacy and Communications Directive). This includes information submitted voluntarily by you through a form or gathered automatically as you visit this website.

  You should not submit any sensitive or private information through this website except through acknowledged secure areas. The owners of this website accept no responsibility for data submitted through insecure areas of this website.

  By submitting your contact details to us, we may contact you or send you marketing materials. We will give you the chance to refuse any marketing email from us in the future.

  This website uses cookies which are stored on your browser. You can usually modify your browser settings to prevent this happening. However, by disabling cookies, or certain types of cookie, you may hinder your user experience on this and other websites, or prevent them from working entirely.

  Some cookies used on this website are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies, services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

  Some cookies used on this website collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages.

  These cookies don't collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

  Some cookies used on this website allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features.

  These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

  Cookies may also be used to improve the user experience and to enable some of the functionality provided by this website.

  Please note that some cookies may be placed by third party service providers who perform some of these functions (or other services) for us. Cookies are used on this website for the following third party services: Google Analytics,, Google +1 button, YouTube videos. Some of these services may be used to track your behaviour on other websites and we have no control over this.

  By continuing to use this website without adjusting your browser's cookie settings, you agree that we can place these cookies on your device.

  As is true with most websites, our server will automatically log data regarding each visit such as your IP address, browser type, referring/exit pages, and operating system. We may use this information to monitor server errors, server administration or to monitor visitor behaviour. It is not possible for this to be disabled on a per-user basis so you must leave this website if you do not agree to this happening.

  This privacy policy applies to this website only and does not apply to any websites that this website may link to.

  Privacy Policy
  We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. We zullen alleen rechtmatig gebruik maken van de informatie die wij over u verzamelen (in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en de EU Privacy en communicatie-richtlijn). Dit omvat informatie vrijwillig door u via een formulier of verzameld automatisch als u deze website bezoekt.

  U moet alle gevoelige of vertrouwelijke informatie via deze website niet in te dienen dan door erkend beveiligde gebieden. De eigenaren van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens die door middel van onveilige gebieden van deze website.

  Door het indienen van uw contactgegevens aan ons, kunnen wij contact met u opnemen of stuur je marketing materialen. Wij geven u de kans om een ​​marketing e-mail te weigeren van ons in de toekomst.

  Deze website maakt gebruik van cookies die zijn opgeslagen op uw browser. U kunt gewoonlijk uw browserinstellingen om dit te voorkomen. Echter, door het uitschakelen van cookies, of bepaalde soorten cookies, kunt u uw gebruikerservaring verhinderen dat bij deze en andere websites, of voorkomen dat ze werken volledig.

  Sommige cookies gebruikt op deze website zijn essentieel om in staat te stellen u te bewegen de website en zijn functies, zoals toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website te gebruiken. Zonder deze cookies, services die u hebt gevraagd, zoals het warenhuis manden of e-billing, niet kan worden gegeven.

  Sommige cookies gebruikt op deze website informatie verzamelen over hoe bezoekers gebruik maken van een website, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers naar het meest, en als ze foutmeldingen krijgen van webpagina's.

  Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie van deze cookies verzamelen is geaggregeerde en dus anoniem. Het wordt alleen gebruikt om te verbeteren hoe een website werkt.

  Sommige cookies gebruikt op deze website kan de website keuzes die je maakt (zoals uw gebruikersnaam, de taal of de regio u zich bevindt) onthouden en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden.

  Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen die u hebt aangebracht in de tekst, fonts en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen herinneren. Zij kunnen ook worden gebruikt om diensten die u hebt gevraagd, zoals het kijken naar een video of commentaar op een blog te geven. De informatie die deze cookies verzamelen, kunnen worden geanonimiseerd en ze kunnen uw surfervaring activiteit niet te volgen op andere websites.

  Cookies kunnen ook gebruikt worden om de gebruikerservaring te verbeteren en om een ​​deel van de functionaliteit van deze website mogelijk te maken.

  Merk op dat sommige cookies kunnen worden geplaatst door derden dienstverleners die een aantal van deze functies (of andere diensten) uit te voeren voor ons. Cookies worden gebruikt op deze website voor de volgende diensten van derden: Google Analytics, LinkedIn Volg knop, Facebook Net als Button, Twitter Volg knop, Google +1- toets, AddThis social bookmarking tool, YouTube-video's. Sommige van deze diensten kan worden gebruikt om je gedrag te volgen op andere websites en we hebben geen controle over dit.

  Door te blijven deze website te gebruiken zonder het aanpassen van uw browser cookie-instellingen, gaat u ermee akkoord dat we kunnen deze cookies te plaatsen op uw apparaat.

  Zoals geldt voor de meeste websites, zal onze server automatisch inloggen gegevens met betrekking tot elk bezoek, zoals uw IP adres, type browser, verwijzende / exit-pagina's en het besturingssysteem. Wij kunnen deze informatie gebruiken om server fouten, server administratie te controleren of om het gedrag van bezoekers te controleren. Het is niet mogelijk om dit te worden uitgeschakeld op een per gebruiker dus moet je deze website te verlaten als u niet akkoord gaat met deze happening.

  Dit privacybeleid is van toepassing op deze website alleen en is niet van toepassing op alle websites die deze website kunnen linken.

  Als u vragen / opmerkingen over privacy, dient u contact met ons op.

  Dit privacybeleid is auteursrechtelijk beschermd onder een GNU / GPL licentie, wat betekent dat u kunt kopiŽren naar uw site en aan te passen aan uw behoeften, in ruil voor een link naar deze website.

  Als je dit artikel, abonneren op onze nieuwsbrief om te weten te komen over onze laatste tips en adviezen voor het maken van uw website zo effectief mogelijk te maken.


   


   
  © Titan Trading,
  post adres po box 1000 Box C4050 2260BA leidschedam The Netherlands.
  ma-vr 9.00 -18.00 h . tel :  040-2120685
  int :+31- 402120685
  Office: Zilverberg 36,kamer 36. 5234GM Den Bosch The Netherlands
  ============
     [email protected]

                                          Titantradingnl - Twitter

                                          https://twitter.com/titantradingnl - Vertaal deze pagina
          The latest Tweets and replies from TITAN TRADING (@Titantradingnl). TITAN TRADING         is a Dutch Company established in 1990. import/export wholesale of ...


  Titan - PHP Shopping Cart